Healthcare & Pharmacie

Ravebo heeft zich gespecialiseerd in levering, onderhoud en kalibratie van technisch hoogwaardige instrumentatie & equipment. Vanaf 1982 is op basis van ontwikkeling, studie en ervaring een enorme kennis opgebouwd op het gebied van producten & systemen voor de farmaceutische industrie en afvullende (ziekenhuis) apotheken.

Het zwaartepunt van de activiteiten, zoals ontplooid vanuit Brielle, ligt op equipment welke als functie heeft om farmaceutische producten te verpakken. Ook equipment welke hier direct aan gerelateerd is zoals inspectie, labeling, sterilisatie behoren tot het competentievlakken van Ravebo. Samenwerking met toonaangevende producenten van eerder genoemde equipment maakt Ravebo tot een "up to date" partner voor farmaceutische producenten en (ziekenhuisapotheken) De aanwezige kennis wordt vrijblijvend ter beschikking gesteld om te komen tot een juiste configuratie van de benodigde equipment. Vervolgens kan een kostenraming opgesteld worden waarbij, indien gewenst, de aspecten, afvoer oude equipment, levering & installatie alsook instructie/scholing van de benodigde equipment, worden meegenomen. In geval van opdracht zal Ravebo Brielle genoemde aspecten ook op competente wijze realiseren.

De goed geoutilleerde servicedienst biedt de mogelijkheid om onderhoud te verzorgen en eventuele storingen te verhelpen. Dit garandeert een goede en zekere productie looptijd van de equipment.

Ravebo werkt onder andere voor:

  • Ziekenhuizen
  • Farmacie bedrijven
  • Loonafvullers
  • Cosmetica
Loop je tegen een uitdaging aan?
Neem contact op met ons.

Rota Verpackungstechnik

Rota verpakkingsmachinesRavebo & Rota Verpackung is al jarenlang een zeer succesvolle, betrouwbare combinatie op het gebied van afvullen, etiketteren en inspecteren van ampullen en flesjes.

Rota bouwt al decennia machines op klantspecificatie welke nog grotendeels met de hand worden gefabriceerd. Dit garandeert door de relatief geringe productieaantallen dat iedere machine volgens de laatste stand der techniek wordt gebouwd. Daarnaast wordt iedere machine door Rota getest en ter controle bij Ravebo in Brielle tezamen met de klant afgenomen.

De machines vinden hun weg in de farmaceutische industrie en zelf afvullende apotheken in ziekenhuizen.

Het programma omvat:

Tevens bestaat de mogelijkheid tot het toepassen van isolator technieken
Compacte productielijnen samengesteld uit de wasmachine, sterilisatietunnel, vulmachine en sluitmachine
Poeder afvulmachines

Ravebo biedt vanuit Brielle een compleet onderhoudsprogramma teneinde een constante inzetbaarheid van de Rota machines te waarborgen